Wspólnota Polska
Stowarzyszenie
wspolnotapolska.org.pl

Program szkół patronackich

Lista szkół realizujących Program Szkół Patronackich

 

LITWA

 

Oddział Podlaski

    Szkoła Podstawowa nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku i Borskuńska Szkoła Średnia w Borskunach
    IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku i Szkoła Średnia nr 1 w Mejszagole
    Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica w Białymstoku i Butrymańska Szkoła Średnia w Butrymańcach
    Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białymstoku i Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach
    I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku i Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
    Szkoła Podstawowa nr 51 w Białymstoku i Szkoła Podstawowa w Bogumieliszkach
    Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Białymstoku i Szkoła Podstawowa w Koleśnikach
    Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku i Akmeńska Szkoła Podstawowa w Kamionce
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie i Szkoła Średnia w Mościszkach

 

Oddział w Chełmie

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. gen. Wł. Sikorskiego w Chełmie i Szkoła-Przedszkole " Wilia" z Wilna

 

Oddział Lubuski

    IV LO im. T. Kotarbińkiego w Gorzowie Wielkopolskim i Mickuńska Szkoła Średnia w Mickunach
    Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim i Średnia Szkoła nr 5 im. J. Lelewela w Wilnie

 

Oddział w Koszalinie

    Szkoła Katolicka przy parafii p.w. św. Ducha w Koszalinie i Szkoła Podstawowa w Egliszkach
    Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu i Szkoła Średnia im. S. Konarskiego w Wilnie
    Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Boninie k/Koszalina i Wyższa Szkoła Rolnicza w Białej Vace
    Szkoła Podstawowa w Korlinie pow. Sławno i SzkołaŚrednia w Ejszyszkach

 

Oddział Krakowski

    Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie i Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie
    Szkoła Podstawowa nr 117 im. Kongregacji Kupieckiej w Krakowie i szkoły w Płacieniszkach, Tarakańcach i Piekliszkach
    Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Zakopanem i Szkoła Polska w Jęczmieniszkach

 

Oddział w Lublinie

    Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa w Kałuszynie i Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

 

Oddział w Łomży

    Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Wilnie, Szkoła-Przedszkole " Wilia" w Wilnie oraz Dajnowska Szkoła Podstawowa w Dajnowie
    Zespół Szkół Szkolno Przedszkolnych w Śniadowie i Szkoła Średnia w Butrymańcach

 

Oddział w Łodzi

    Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
    XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi i Średnia Szkoła Polska w Bujwidzach
    Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
    Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr H. Jordana w Łodzi i Średnia Szkoła Polska w Rakańcach
    Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi i Średnia Szkoła Polska w Ławaryszkach
    Gimnazjum nr 3 w Sieradzu i ŚredniaSzkoła Polska w Mościszkach
    Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach i Średnia Szkoła Polska w Bujwidzach

 

Oddział w Słupsku

    Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polonii w Słupsku i Czużakampska Szkoła Podstawowa w Czużakampie rej. solecznicki oraz Wileńska Szkoła Początkowa "Żaliakalnis" w Wilnie

 

Oddział Wielkopolski

    Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu i Podborska Szkoła Podstawowa w Podborzu
    25 Liceum im. gen. J. Zamoyskiego w Poznaniu i Solecznicka Szkoła Średnia

 

Oddział Północnomazowiecki

    Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

 

Oddział Kujawsko-Pomorski

    IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i Szkoła Podstawowa w Suderwie
    Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Marzęcicach i Szkoła Specjalna oraz Dom Dziecka w Solecznikach
    Szkoła Podstawowa w Tereszewie i Szkoła Specjalna w Solecznikach
    Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży i Szkoła Muzyczna w Ejszyszkach
    Publiczne Gimnazjum w Podwiesku i SzkołaŚrednia w Koleśnikach
    Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i Szkoła Średnia w Jaszunach

 

Oddział Warmińsko-Mazurski

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie i Szkoła Średnia im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

 

 

UKRAINA

 

Oddział Lubuski

    II LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Gorzowie Wielkopolskim i Szkoła Średnia nr 3 w Stanisławowie

 

Oddział Krakowski

    VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie i Szkoła Średnia im. Marii Magdaleny we Lwowie
    Gimnazjum nr 1 im. Sz. Konarskiego w Krakowie i Szkoła Polska w Gródku Podolskim
    Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce i Szkoła Średnia im. Marii Konopnickiej we Lwowie

 

Oddział w Lublinie

    Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie i Szkoła Podstawowa im. J. Kraszewskiego w Żytomierzu

 

Oddział w Łomży

    Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoła Podstawowa w Susłach

 

Oddział Północnomazowiecki

    Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku i Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie

 

ŁOTWA

 

Oddział Krakowski

    Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białym Dunajcu i Szkoła Polska w Dyneburgu

 

Oddział w Łomży

    Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży oraz Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Śniadowie i Średnia Szkoła Polska w Daugavpilsie

 

 

Wykaz szkół z którymi zostały podpisane „umowy patronackie” przez siedlecki oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, stan na 01.09.2012

 

L.p.

Nazwa szkoły w Polsce

Adres, telefon i e-mail

Data podpisania umowy

Nazwa szkoły za granicą

Adres, telefon

i e-mail

1.

Szkoła Podstawowa Nr 10
w Siedlcach
Dyr. Daniel Wiszniewski

 

08-110 Siedlce

ul. Mazurska 10

tel.: 25/632-95-99

e-mail: sp10sie@poczta.onet.pl

 

26.04.2002 r.

Społeczna Szkoła Polska

w Baranowiczach

Dyr. Elżbieta Dołęga-Wrzosek

Białoruś

225320 Baranowicze

ul. Caruka 43

tel.: 00375/163/422567

e-mail: klubpb@poczta.onet.pl

 

2.

Szkoła Podstawowa Nr 11

W Siedlcach

Dyr. Małgorzata Szostek

08-110 Siedlce

ul. Wiśniowa 5

tel.: 25/644-36-84

e-mail: sp11@siedlce.home.pl

 

18.05.2004 r.

Szkoła Średnia Nr 8 z polskim językiem nauczania

w Wołkowysku

Dyr. Halina Bułaj

Białoruś

231900 Wołkowysk

ul. Pankowej 7A

tel.: 00375/1512/21623

lub 20617

e-mail: sh8pl@yandex.ru

 

3.

Zespół Oświatowy
w Stoku Lackim

Dyr. Milena Królikowska

Wicedyr. Marzena Staręga

08-110 Siedlce

Stok Lacki, ul. Siedlecka 135

tel.: 25/633-08-55

e-mail: stok@gminasiedlce.pl

18.05.2004 r.

Szkoła Średnia Nr 36 z polskim językiem nauczania

w Grodnie

Dyr. Danuta Surmacz

Białoruś

230023 Grodno

Ul. Kurczatowa 48A

Tel.: 00375/152/331731

+375/336-851-710

 

4.

Szkoła Podstawowa
w Kałuszynie

Dyr. Marek Pachnik

 

05-310 Kałuszyn

ul. Pocztowa 4

tel.: 25/757-60-21

e-mail: sp@kaluszyn.pl

14.10.2005 r.

Wileńska Szkoła Średnia im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Nowej Wilejce

Dyr. Helena Juchniewicz

Litwa

900787

11109 Vilnius-48

ul. Rangiagelin 15

tel.: 00370/52/2671527

 

5.

Zespół Szkół Niepublicznych

w Izdebkach-Kosnach

Dyr. Beata Sieczkiewicz

 

08-111 Krzesk

Izdebki Kosny 38

tel.: 25/642-64-11

e-mail: kosny@interia.pl

10.12.2005 r.

Szkoła Średnia

W Porzeczu

Dyr. Marina Ostrowska

z-ca dyr Alicja Korets

 

Białoruś

Porzecze

Tel.: 00375/152/993247

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK