Wspólnota Polska
Stowarzyszenie
wspolnotapolska.org.pl

Nasze inwestycje

2016

Ukraina

Remont domu śp. Ireny Sandeckiej na Ukrainie z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zobacz)

2007

Argentyna

Remont Domu Spokojnej Starości w Martin Coronado
Rozbudowa Domu Polskiego w Rosario
Roboty wykończeniowe w Domu Polskim w Obera

Czechy

Remont Domu Polskiego w Jabłonkowie
Remont Domu Polskiego w Karwinie
Remont Domu Polskiego w Gutach

Kazachstan

Remont Domu Kultury Polskiej w Czkałowie

Litwa

Remont Szkoły Podstawowej w Dajnowie
Remont Szkoły Średniej w Mickunach
Remont Szkoły Podstawowej w Starych Trokach
Remont Szkoły Średniej w Jaszunach
Remont Szkoły Średniej w Koleśnikach
Remont auli w Gimnazjum im.JP II w Wilnie
Remont obiektu na Przedszkole i Szkołę Muzyczną w Rudominie
Remont Polskiej Szkoły Średniej w Bujwidzach
Budowa Polskiej Szkoły Początkowej w Mariampolu

Łotwa

Remont przedszkola w Daugavpilsie
Remont Szkoły Średniej w Daugavpisie

Niemcy

Remont dachu i modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w polonijnym ośrodku spotkań "Concordia" Polskiej Misji Katolickiej w Herdorf-Dermbach

Rosja

Remont kościoła w Biełastoku k.Tomska
Remont lokalu Społecznej Autonomii Narodowo-Kulturalnej Polaków "Nadzieja" w Ułan-Ude w Republice Buriacji

Rumunia

Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Nowym Sołońcu
Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Kaczycy
Budowa Szkoły z Przedszkolem w Pojana Mikuli

Szwecja

Remont budynku dla Związku Polskich Katolików w Goetegorgu

Ukraina

Budowa Domu Kultury Polskiej z częścią oświatową w Barze
Budowa Szkoły z polskim językiem nauczania w Szaróweczce - Maćkowcach
Remont klasztoru w Złoczowie
Remont siedziby Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków w Winnicy
Roboty wykończeniowe pomieszczenia przeznaczonego dal Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu w Doniecku
Remont kościoła w Strzałkowicach
Wymiana okien w Polskiej Szkole Średniej nr 10 we Lwowie
Adaptacja pomieszczeń na siłownię w Polskiej Szkole Średniej nr 24 we Lwowie
Remont dachu w kościele w Glinianach

Argentyna

Remont Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w Burzaco

Białoruś

Remont kościoła w Pieliszczach

Argentyna

Remont Domu Polskiego w Buenos Aires

Brazylia

Budowa Domu Kultury Polskiej dla Towarzystwa im.J.Piłsudskiego i Braspolu w Kurytybie
Zakończenie budowy Domu Młodzieży w Rio de Janeiro

Białoruś

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przeciw włamaniowej w kościele w Połoneczce

Brazylia

Remont Domu Polskiego w Erechim

Białoruś

Remont kościoła w Lipniszkach
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przeciw włamaniowej w kościele w Iszkołdzi

2006

Węgry

Remont lokalu dla Stowarzyszenia Kulturalnego w Bekescsaba (zobacz)
Rozbudowa Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie

Mołdawia

Doprowadzenie gazu do budynku Domu Polskiego w Bielcach (zobacz)
Remont Biblioteki Polskiej w Kiszyniowie

Rumunia

Budowa Szkoły z Przedszkolem w Pojana Mikul
Remont Domu Polskiego w Suczawie

Rosja

Remont Domu Polskiego w Oziersku
Remont kościoła w Biełastoku k.Tomska
Remont kościoła w Tobolsku
Remont kościoła w Wierszynie
Zakup,remont i wyposażenie lokalu przeznaczonego na Dom Polski w Sankt Petersburgu

Ukraina

Remont kościoła w Izmaliu
Roboty adaptacyjne w Domu Polskim w Czerniowcach
Budowa Domu Kultury Polskiej z częścią oświatową w Barze
Budowa Szkoły z internatem z polskim j.nauczania w Szaróweczce-Maćkowcach
Remont kościoła w Dobromilu
Roboty wykończeniowe Sali przy kościele w Szaróweczce
Remont kościoła pw. św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu
Remont pomieszczeń dla Centrum Polsko-Ukraińskiego w Chmielnickim
Remont klas w Szkole Ogólnokształcacej w Iwano-Frankowsku
Remont kościoła w Chersonie
Roboty renowacyjno-konserwatorskie pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie
Remont Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej w Latyczowie

Argentyna

Remont Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w Burzaco (zobacz)
Remont Domu Polskiego w Buenos Aires
Remont Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires (etap II)

Białoruś

Remont kościoła w Miadziole (zobacz)
Remont drewnianego kościoła w Gudogaju
Remont kościoła św.Trójcy w Różanach
Remont kościoła w Orszy
Remont Domu Polskiego w Baranowiczach

Brazylia

Roboty wykończeniowe siedziby Braspolu w Guarani das Missoes (zobacz)
Budowa Domu Polskiego w Campo do Tenente
Budowa Domu Polskiego w Guarani das Missoes

Czechy

Remont Domu Polskiego w Skrzeczoniu (zobacz)
Remont Domu Polskiego w Wędryni
Remont Domu Polskiego w Jabłonkowie
Remont Domu Polskiego w Karwinie

Litwa

Remont świetlicy środowiskowej w Wilnie
Remont Szkoły Średniej w Ejszyszkach
Remont Domu Dziecka w Podbrodziu
Remont Szkoły Średniej w Mickunach
Remont Szkoły Podstawowej w Czużekampiach
Remont Szkoły Podstawowej w Dajnowie
Remont Szkoły Podstawowej w Kamionce
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Egliszkach
Remont Przedszkola w Solecznikach

Łotwa

Remont Przedszkola Polskiego w Daugavpilsie
Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie

2005

Litwa

Rozbudowa i adaptacja Szkoły Polskiej w Wesołówce
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Egliszkach
Remont Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
Remont Przedszkola w Solecznikach
Remont Przedszkola w Ejszyszkach
Remont Szkoły Średniej w Podbrodziu
Remont Domu Dziecka w Podbrodziu
Remont Szkoły Średniej im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
Wykonanie ocieplenia ścian i elewacji Schroniska Młodzieżowego w Landwarowie
Wymiana instalacji elektrycznej w siedzibie Wileńskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie (ZPL)
Budowa oczyszczalni ścieków i wymiana przyłącza kanal.dla Domu Dziecka w Podbrodziu
Remont Szkoły Średniej w Mickunach
Remont Szkoły Podstawowej w Czużakampiach
Remont Szkoły Podstawowej w Dajnowie
Remont Szkoły Średniej w Koleśnikach
Remont Szkoły Podstawowej w Kamionce
Remont Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Wilnie
Remont Szkoły Średniej im.S.Konarskiego w Wilnie
Remont Szkoły-Przedszkola
Remont Szkoły Podstawowej na Lipówce w Wilnie
Budowa Przedszkola w Ławaryszkach na Litwie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Eitminiszkach
Remont Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej (Pavilnius) w Wilnie
Wyposażenie w urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Wymiana stolarki okiennej w Domu Dziecka w Solecznikach Wsi

Łotwa

Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jekabpilsie
Budowa Sali gimnastycznej przy Polskiej Szkole Średniej w Rezekne
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Polskiej w Daugavpilsie

Mołdawia

Remont i adaptacja zakupionego budynku na Dom Polski w Styrczy (zobacz)
Remont Biblioteki Polskiej w Kiszyniowie

Niemcy

Remont Domu Polskiego w Recklinghausen
Remont Domu Polskiego w Bohum

Rumunia

Wykonanie studni przy Domu Polskim w Kaczycy
Remont Domu Polskiego w Suczawie
Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Paltinoasie
Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Pojana Mikuli

Ukraina

Przebudowa zakupionego obiektu na Dom Polski w Samborze
Remont Domu Polskiego w Żytomierzu
Remont zakupionego na Stanicę Harcerską domu we Lwowie
Remont Zespołu Szkół Nr 13 w Kamieńcu Podolskim
Remont lokalu w Berdiańsku
Budowa polskiego przedszkola z sierocińcem w Stryju
Zabezpiecznie przed wilgocią kościoła w Przemyślanach
Remont kościoła w Brzozdowcach
Roboty remontowo-konserwatorskie pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie
Zabezpieczenie fundamentów i murów kościoła w Drohobyczu
Zabezpieczenie drewnianego kościoła w Kowlu
Wymina okien w Kościele w Czarnym Ostrowie
Remont i roboty wykończeniowe w Sanktuarium Matki Boskiej w Latyczowie (refundacja poniesionych wydatków)

Węgry

Rozbudowa Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie (zobacz)

Argentyna

Remont Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires (zobacz)

Brazylia

Budowa Polonijnego Centrum Kultury w Aquia Branca (Orzeł Biały) (zobacz)
Budowa Domu Polskiego w Campo do Tenente
Budowa Domu Polskiego w Guarani das Missoes

Czechy

Remont Domu Polskiego w Karwinie (zobacz)
Rozbudowa Domu Polskiego w Jabłonkowie
Remont Domu Polskiego w Bystrzycy
Remont siedziby Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie
Remont siedziby Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Gnojniku

Kazachstan

Adaptacja i remont obiektu na Dom Kultury Polskiej w Czkałowie

Białoruś

Budowa Ośrodka Edukacji i Kultury dla Macierzy Szkolnej w Grodnie
Przebudowa zakupionego budynku na Dom Polski w Nowogródku

2004

Argentyna

Prace adaptacyjne w Domu Polskim w Gobernador Roca Misione (zobacz)

Białoruś

Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Polskiej w Grodnie (zobacz)
Remont Domu Polskiego "Reduta" w Nieświeżu
Adaptacja budynku na Dom Polski w Wojstomiu
Przebudowa zakupionego budynku na Dom Polski w Nowogródku
Remont Domu Polskiego w Baranowiczach
Zakup urządzeń do ciepłej wody dla Domu Polskiego w Iwieńcu

Brazylia

Rozbudowa Domu Polskiego w Santo Angelo (zobacz)
Budowa polonijnego Centrum Kultury w Aquia Branca

Czechy

Remont i wyposażenie Domu Polskiego w Bohuminie (zobacz)
Zakup i montaż oświetlenia w sali teatralnej domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędryni
Rozbudowa Domu Polskiego w Jabłonkowie
Remont i wyposażenie Domu Polskiego w Karwinie

Kazachstan

Adaptacja i remont obiektu na Dom Polski w Czkałowie
Zakup i remont budynku dla Stowarzyszenia "Polonia" w Pierwomajce

Litwa

Rozbudowa i remont Szkoły Polskiej w Suderwi
Remont Szkoły Podstawowej w Szumsku
Remont Szkoły Średniej im. Jana Pawła II w Wilnie
Remont Szkoły Średniej w Butrymańcach
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Trokach
Remont Szkoły Podstawowej im. A. Wiwulskiego w Wilnie
Remont Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Remont Szkoły-Przedszkola "Źródełko" w Wilnie
Remont Szkoły Średniej w Białej Wace
Adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kienach
Rozbudowa i adaptacja Szkoły Polskiej w Wesołówce
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Egliszkach
Remont Przedszkola w Ejszyszkach
Remont Przedszkola w Solecznikach
Remont Szkoły Średniej w Podbrodziu
Remont Domu Dziecka w Podbrodziu
Dobudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Korwiu
Remont Szkoły Średniej w Jaszunach
Remont pomieszczeń Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie
Remont dachu siedziby Oddziału Wileńskiego Związku Polaków na Litwie w Wilnie
Dofinansowanie budowy schroniska młodzieżowego w Landwarowie
Zakup lokalu dla Oddziału Związku Polaków na Litwie w Kownie

Łotwa

Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie

Mołdawia

Dofinansowanie remontu świetlicy w Domu Polskim w Bielcach (zobacz)
Zakup i remont obiektu na Dom Polski w Styrczy

Rosja

Zakup obiektu na Dom Polski w Wierszynie

Ukraina

Remont szkoły z polskim językiem nauczania nr 10 we Lwowie
Remont szkoły z polskim językiem nauczania nr 24 we Lwowie
Remont Domu Polskiego w Pance
Remont Domu Polskiego z częścią oświatową w Żytomierzu
Remont kościoła w Dobromilu
Remont kościoła podominikańskiego w Kamieńcu Podolskim
Budowa wieży ciśnień przy Szkole Polskiej w Gródku Podolskim
Remont lokalu przeznaczonego na Dom Polski w Pryłukach
Zakup i adaptacja budynku przeznaczonego na Dom Polski w Samborze
Remont zakupionego obiektu na Stanicę Harcerską we Lwowie

Uzbekistan

Remont klasy polskiej w Szkole Średniej nr 72 w Taszkiencie (zobacz)

Węgry

Wykończenie poddasza w Domu Polskim Stowarzyszenia Św. Wojciecha w Budapeszcie (zobacz)
Remont siedziby Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema w Budapeszcie

2003

Białoruś

Wykonanie daszków nad wejściami w Domu Polskim w Szczuczynie (zobacz)
Zakup i roboty wykończeniowe Domu Polskiego w Nowogródku
Zakup mebli i wyposażenia dla Domu Polskiego w Iwieńcu

Brazylia

Prace wykończeniowe poddasza w Muzeum Etnograficznym w Santana (zobacz)
Prace budowlane w Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego "Polonia" w Rio de Janeiro
Dofinansowanie zakupu lokalu na Dom Polski we Florianopolis

Czechy

Remont (II etap) siedziby Kongresu Polaków w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie (zobacz)
Rozbudowa Domu Polskiego w Jabłonkowie

Dania

Zakup i montaż okien w Izbie Polskiej w Taagerup (zobacz)

Francja

Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu (zobacz)

Litwa

Rozbudowa Szkoły Polskiej w Landwarowie
Remont Przedszkola w Starych Trokach
Remont Szkoły w Taboryszkach
Remont Szkoły Średniej w Turgielach
Remont Szkoły Średniej w Ejszyszkach
Remont Szkoły Średniej w Białej Wace
Remont Szkoły Średniej w Butrymańcach
Remont Przedszkola w Ejszyszkach
Remont Przedszkola w Solecznikach
Remont Szkoły, Internatu i Domu Dziecka w Solecznikach
Remont Przedszkola w Bujwidzach
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Egliszkach
Remont Przedszkola w Niemenczynie
Rozbudowa i remont Szkoły Polskiej w Suderwi
Remont Szkoły Podstawowej w Szklarach
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Trokach
Remont Szkoły Średniej w Dziewieniszkach
Remont Szkoły-Przedszkola "Źródełko" w Wilnie
Remont Szkoły Podstawowej im. A. Wiwulskiego w Wilnie
Remont Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
Remont i budowa boisk sportowych w Szkole Średniej i Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie
Remont Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Remont Szkoły Średniej im. W. Syrokomli w Wilnie
Remont Szkoły-Przedszkola "Wilia" w Wilnie
Dofinansowanie prac wykończeniowych poddasza w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Rozbudowa Szkoły Polskiej w Wesołówce

Łotwa

Rozbudowa Szkoły Polskiej w Rydze

Mołdawia

Remont zakupionego budynku na Dom Polski w Bielcach

Rumunia

Remont Domu Polskiego w Suczawie
Budowa Domu Polskiego w Vicsani
Remont Domu Polskiego w Kaczycy

Ukraina

Remont Szkoły Polskiej w Użgorodzie
Remont budynku Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Złoczowie
Remont siedziby Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku
Zakup i montaż drzwi wejściowych w Domu Polskim w Czerniowcach
Remont Domu Polskiego im. T.M. Leoniuka w Winnicy
Remont dachu na kościele w Drohobyczu
Remont sanitariatów w Przedszkolu Polskim we Lwowie
Remont pracowni języka Polskiego w Szkole Ogólnokształcącej nr 17 w Żytomierzu

Węgry

Zakup i montaż windy w Domu Polskim w Budapeszcie (zobacz)

2002

Białoruś

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu (zobacz)
Adaptacja budynku przeznaczonego na Dom Polski w Mińsku
Remont klasy do nauki języka polskiego w Gimnazjum nr 2 w Mińsku
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk szkolnych oraz ogrodzenia terenu Szkoły Polskiej w Grodnie

Brazylia

Budowa Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego "Polonia" w Rio de Janeiro (zobacz)

Francja

Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu (zobacz)

Litwa

Remonty szkół w rejonie solecznickim - Szkoła Średnia w Ejszyszkach, Szkoła Średnia w Butrymańcach, Szkoła Średnia w Turgielach, Szkoła Średnia w Koleśnikach, Szkoła Średnia w Białej Wace, Szkoła Podstawowa w Taboryszkach
Remonty przedszkoli w rejonie solecznickim - przedszkole w Solecznikach, przedszkole w Ejszyszkach
Remonty szkół w rejonie wileńskim - Szkoła Podstawowa w Suderwi, Szkoła Podstawowa w Egliszkach
Remonty przedszkoli w rejonie wileńskim - przedszkole w Bujwidzach, przedszkole w Niemenczynie, przedszkole w Mościszkach
Dofinansowanie remontu pomieszczeń Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego

Łotwa

Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie

Mołdawia

Prace remontowe w budynku Domu Polskiego w Bielcach (zobacz)

Niemcy

Remont Domu Polskiego w Recklinghausen

Rosja

Remont obiektu na Dom Polski w Usolu Syberyjskim

Rumunia

Remont Domu Polskiego w Suczawie
Budowa Domu Polskiego w Vicsani

Ukraina

Adaptacja dawnych koszar na Szkołę Polską w Mościskach
Budowa Polskiej Szkoły Podstawowej w Strzelczyskach
Budowa Szkoły Polskiej w Gródku Podolskim
Remont dachu Katedry Lwowskiej
Zakup blachy na remont dachu kościoła w Samborze
Zakup lokalu dla Towarzystwa Polaków "Odrodzenie" w Emilczynie

Węgry

Remont i rozbudowa Domu Polskiego Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech im. św. Wojciecha w Budapeszcie (zobacz)

2001

Litwa

Ukończono budowę Polskiej Szkoły Początkowej w Grygajciach
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Łotwa

Wyposażenie klasy do nauki języka polskiego w Polskiej Szkole Początkowej w Jełgawie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krasławie

Argentyna

Dofinansowanie prac wykończeniowych w Domu Polskiego Towarzystwa w Azara (zobacz)
Zagospodarowanie strychu w Domu Polskim w Obera

Białoruś

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Witebsku (zobacz)
Zakup i prace wykończeniowe budynku na Dom Polski w Oszmianach
Zakup budynku na Dom Polski z częścią oświatową w Borysowie
Zakup budynku na Dom Polski z częścią oświatową i biblioteką w Mińsku

Brazylia

Rozbudowa i remont Domu Polskiego w Sao Mateus do Sol (zobacz)
Budowa Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego w Rio de Janeiro

Czechy

Remont siedziby Kongresu Polaków w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie (zobacz)

Francja

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Domu Polskiego Kombatanta im. Władysława Andersa w Paryżu (zobacz)

Kazachstan

Remont klasy języka polskiego w Szkole nr 14 w Astanie

Litwa

Remonty i modernizacje szkół w rejonie solecznickim - w szkołach średnich: w Ejszyszkach, w Butrymańcach, w Turgielach, w Dziewieniszkach, w Jaszunach, w Solecznikach, w Koleśnikach
Remonty i modernizacje szkół w Wilnie - Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza, Szkoła Średnia im. J.I. Kraszewskiego, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli
Remonty i modernizacje w rejonie wileńskim - w szkołach średnich w Bujuwidzach, w Kowalczukach, w Niemenczynie, w Zujunach, w Czarnym Borze, w Szkole Podstawowej w Suderwi, w Przedszkolu "Wilia" w Wilnie
Remonty i modernizacje w rejonie trockim - w Szkołach Średnich w Trokach i w Landwarowie oraz w Szkole Polskiej w Szklarach

Mołdawia

Zakupiono część budynku w celu powiększenia Domu Polskiego w Bielcach (zobacz)

Ukraina

Zakup, remont i wyposażenia lokalu dla Towarzystwa Kultury Polskiej
Remont Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie
Zakup wyposażenia dla Domu Polskiego w Czerniowcach
Remont Domu Parafialnego w Odessie
Remont Kaplicy Parafialnej w Rokitnie
Zabezpieczenie malowideł w kościele w Dunajowie
Remont kościoła parafialnego w Kutach
Remont kościoła św. Antoniego we Lwowie
Remont siedziby Polskiego Stowarzyszenia Młodzieżowo-Dziecięcego "Źródło" w Irszańsku
Zakup lokalu na siedzibę Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku
Zakup budynku na siedzibę Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Złoczowie
Zakupiono budynek na Stanicę Harcerską we Lwowie
Zakupiono lokal na siedzibę Oddziału Związku Polaków na Ukrainie w Dniepropietrowsku
Zakupiono lokal na siedzibę Oddziału Związku Polaków na Ukrainie w Berdiańsku

2000

Argentyna

Budowa Domu Polskiego w Cornel du Graty (zobacz)
Budowa Domu Polskiego w Sao Mateus do Sul

Australia

Remont i modernizacja Klubu Polskiego w Ashfield (zobacz)

Białoruś

Remont Domu Polskiego w Grodnie (zobacz)
Wykonanie elementów ogrodzenia Szkoły Polskiej w Wołkowysku
Zakupiono budynek przeznaczony na Dom Polski w Mińsku
Zakupiono budynek przeznaczony na Dom Polski i Społeczną Szkołę Polską w Oszmianach
Remont i adaptacja Domu Polskiego w Witebsku
Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu

Brazylia

Dofinansowanie remontu i rozbudowy Domu Polskiego w Sao Paulo (zobacz)

Francja

Dofinansowanie remontu Domu Kombatanta im. gen. Władysława Andersa w Paryżu (zobacz)

Litwa

Remont szkół polskich w Grygajciach, Dziewieniszkach i Kowalczukach
Zakończono budowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Remont Domu Polskiego w Druskiennikach
Remont Szkoły Polskiej w Czarnym Borze
Remont lokalu dla ZPL w Kiejdanach

Łotwa

Remont Szkoły Polskiej w Jekabpilsie
Remont Szkoły Polskiej w Daugavpilsie

Niemcy

Dofinansowano koszt zakupu nieruchomości dla KC "Concordia" w Herdorf-Dermbach

Paragwaj

Zakończono budowę Domu Polskiego w Carmen del Parana (zobacz)

Ukraina

Remont Domu Polskiego w Symferopolu
Dofinansowanie budowy kościoła w Żółtym Brodzie
Zakończono remont Domu Polskiego w Czerniowcach
Dofinansowano remont dachu Bazyliki we Lwowie
Remont pomieszczeń Stowarzyszenia Dobroczynnego w Barze
Remont siedziby Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie
Remont Szkoły Polskiej nr 10 i Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie
Zakup budynku przeznaczonego do adaptacji na szkołę Polską w Mościskach
Zakup lokalu na siedzibę Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie

Zimbabwe

Remont Domu Polskiego w Harrarze (zobacz)

1999

Białoruś

Zakończenie budowy Domu Polskiego w Szczuczynie (zobacz)
Zakończenie budowy Domu Polskiego w Wołkowysku
Remont Domu Polskiego w Mohylewie
Adaptacja pomieszczeń w Szkole Polskiej w Grodnie
Rozbudowa Domu Polskiego w Brasławiu
I etap remontu Domu Polskiego w Grodnie

Brazylia

Rozbudowa Ośrodka Kultury Polskiej w Guarani das Missoes (zobacz)

Litwa

Zakończenie adaptacji i remontu Domu Polskiego w Ejszyszkach
Remont Szkoły Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Remont Szkoły Średniej im. Adama Mickiewicza w Wilnie
Remont Szkoły-Internatu i Domu Dziecka w Solecznikach
Remont dachu w Szkole Średniej w Ejszyszkach

Łotwa

Remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Polskiej w Daugavpilsie

Mołdawia

Zakończenie budowy Domu Polskiego w Bielcach (zobacz)

Ukraina

Adaptacja pomieszczeń w Domu Polskim w Żytomierzu
Remont Szkoły Polskiej nr 10 we Lwowie
Remontu lokalu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Borysławie
Remont budynku Instytutu Nauk Religijnych w Gródku Podolskim
Remont Domu Polskiego w Czerniowcach - I etap
Remont siedziby Stowarzyszenia Polaków w Dnieprodzierżyńsku

Rosja

Zakup lokalu dla Stowarzyszenia "Nadzieja" w Ułan-Ude w Buriacji

1998

Austria

Remont kościoła św. Józefa w Wiedniu (zobacz)

Białoruś

Rozbudowa Domu Polskiego w Brasławiu (zobacz)

Brazylia

Remont siedziby Towarzystwa Brazylijskiego Kultury Polskiej w Sao Paulo (I etap) (zobacz)

Czechy

Dofinansowano rozbudowę Szkoły Polskiej w Gnojniku (zobacz)

Grecja

Rozbudowa Szkoły Polskiej w Atenach (zobacz)

Litwa

Uporządkowanie miejsca urodzin J. Piłsudskiego w Zułowie; roboty ziemne i nawierzchniowe w celu odtworzenia drogi dojazdowej
Zakup i rozpoczęcie remontu Domu Polskiego w Podbrodziu
Zakup i rozpoczęcie remontu Domu Polskiego w Ejszyszkach
Remont siedziby Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie w Wilnie
Remont Szkoły Polskiej w Czarnym Borze
Remont Szkoły Polskiej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Remont siedziby Oddziału ZPL w Kownie

Łotwa

Remont Szkoły Polskiej w Jekabpilsie

Mołdawia

Remont siedziby Centrum Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków w Mołdawii w Kiszyniowie (zobacz)

Ukraina

Remont Szkoły Polskiej w Drohobyczu
Remont Szkoły Polskiej Nr 10 we Lwowie

1997

Białoruś

Zakończono prace projektowe i rozpoczęto budowę Szkoły Polskiej w Wołkowysku (zobacz)
Zakończono budowę Domu Polskiego w Lidzie
Zakupiono i wyremontowano budynek przeznaczony na Dom Polski w Porozowie
Remont Domu Polskiego w Kiemieliszkach
Zakup siedziby Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Oszmianach
Remont Klubu Polskiego w Baranowiczach

Brazylia

Zakończono I etap remontu pomieszczeń Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego w Sao Paulo (zobacz)

Kazachstan

Zakupiono lokal na siedzibę organizacji polskiej w Tarazie

Litwa

Remont dachu w Szkole Polskiej im. Konarskiego w Wilnie
Remont dachu w Szkole Polskiej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Remont częściowy Szkoły Polskiej im. Mickiewicza w Wilnie
Remont siedziby Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie w Wilnie
Dofinansowanie budowy Szkoły Polskiej w Ligojniach
Remont dachu Szkoły Polskiej w Szumsku
Zakupiono budynek na Dom Polski w Podbrodziu
Zakup budynku dla Domu Polskiego w Ejszyszkach

Niemcy

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i malowanie klatki schodowej Domu Polskiego w Bochum

Rumunia

Zakończono budowę Domu Polskiego w Paltinosie

Ukraina

Dofinansowano ukończenie budowy Szkoły Polskiej w Dowbyszu
Zakończono remont szkoły w Kamieńcu Podolskim
Zakupiono wyposażenie dla Domu Parafialnego w Stanisławowie
Wykonano kolejne remonty Szkół Polskich nr 10 i nr 24 we Lwowie
Zakupiono budynek na siedzibę Domu Polskiego w Żytomierzu

Łotwa

Zakończono rozbudowę Szkoły Polskiej w Rezekne

Mołdawia

Wykonano adaptacje pomieszczeń dla Związku Polaków w Kiszyniowie (zobacz)
Wykonano remont i adaptację Domu Polskiego w Bielcach

Niemcy

Remont dachu, instalacji elektrycznej i stolarki zewnętrznej w Domu Polskim w Recklinghausen

1996

Białoruś

Zakończono budowę Szkoły Polskiej w Grodnie (zobacz)
Przygotowano dokumentację budowy Szkoły Polskiej w Wołkowysku
Zakończono remont i adaptację budynku Domu Polskiego w Mohylewie
Zakończono remont siedziby Związku Polaków na Białorusi - Oddział w Mińsku

Brazylia

Remont w budynku Towarzystwa Kulturalnego w Guarani das Missoes (zobacz)
Rozpoczęcie remontu siedziby Towarzystwa Brazylijskiego Kultury Polskiej w Sao Paulo
Zakończono remont budynku Związku Polaków w Kurytybie

Ukraina

Remont sanitariatów i dachu w Szkole Polskiej nr 10 we Lwowie
Remont sanitariatów, podłóg i dachu w Szkole Polskiej nr 24 we Lwowie
Wykonano remont siedziby Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie
Remont siedziby Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w Kijowie
Remont centralnego ogrzewania w siedzibie oddziału Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w Czerniowcach
Remont siedziby Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków w Winnicy
Remont Domu Polskiego w Zabłotowie
Remont Szkoły Polskiej nr 3 w Kamieńcu Podolskim

Bułgaria

Remont siedziby Stowarzyszenia Polskiego w Płowdiw (zobacz)

Czechy

Zakończono adaptację strychu budynku PZKO w Czeskim Cieszynie na potrzeby Teatru Lalkowego "Bajka"; (zobacz)

Holandia

Remont siedziby Klubu Polskiego "Watra" w Antwerpii (zobacz)

Litwa

Zakończono pierwszy etap prac remontowych Domu Polskiego w Druskiennikach
Zakończono I etap remontu Szkoły Polskiej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Zakup i adaptacja budynku na Dom Polski w Podbrodziu

Łotwa

Remont Polskiej Szkoły Początkowej w Jekabpils

1995

Mołdawia

Zakupiono budynek przeznaczony na Dom Polski w Bielcach (zobacz)

Ukraina

Wykonano remont Szkół Polskich nr 10 i nr 24 we Lwowie

Czechy

Zakończono remont Domu Polskiego w Olbrachcicach (zobacz)
Zakupiono pomieszczenia dla Teatru "Bajka" w Czeskim Cieszynie

Litwa

Zakończono prace wykończeniowe przy Domu Parafialnym w Szyłanach
Rozpoczęcie budowy Centrum Kultury Polskiej - Domu Polskiego w Wilnie
Zakup i remont obiektu na Dom Polski w Druskiennikach

Łotwa

Zakończono remont Szkoły Polskiej w Daugavpilsie
Zakończono remont Eksperymentalnej Szkoły Polskiej w Rydze
Budowa Szkoły Polskiej w Rezekne

1994

Belgia

Dofinansowano budowę Izby Pamięci na cmentarzu żołnierzy polskich w Lommel (zobacz)

Białoruś

Przygotowanie prac budowlanych Domu Polskiego w Lidzie i Szczuczynie (zobacz)
Przygotowanie projektu technicznego Szkoły Polskiej w Grodnie
Przygotowania do budowy Szkoły Polskiej w Wołkowysku
Zakończono budowę i oddano do użytku Dom Polski w Baranowiczach
Rozpoczęto przygotowania do remontu zabytkowej kamienicy przeznaczonej na Dom Polski w Mohylewie

Litwa

Oddano do użytku Szkołę Polską w Justyniszkach

Czechy

Zakończono budowę Domu Polskiego im. Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu (zobacz)
Wyposażono klasę komputerową i laboratorium językowe w Gimnazjum Polskim w Czeskim Cieszynie

Litwa

Rozpoczęto rozbudowę szkoły Polskiej w Szumsku

Rumunia

Wykonano stan surowy zamknięty Domu Polskiego w Nowym Sołońcu
Wykonano stan surowy otwarty Domu Polskiego w Paltinoasie

Ukraina

Wykonano stan surowy otwarty budynku Domu Parafialnego w Stanisławowie
Wykupiono w Kijowie lokal na siedzibę Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Łotwa

Remont przedszkola polskiego w Daugavpilsie

1993

Białoruś

Przekazano Związkowi Polaków na Białorusi Dom Polski w Grodnie (zobacz)
Przygotowano projekt Domu Polskiego w Lidzie

Litwa

Na mocy porozumienia z władzami litewskimi Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" podjęło się wykończenia nowej szkoły polskiej w wileńskiej dzielnicy Justyniszki (obecnie im. Jana Pawła II)

Łotwa

Dofinansowano remont polskiej szkoły w Daugavpilsie

Ukraina

Wyposażono nową Szkołę Polską w Chmielnickim
Dofinansowano budowę Domu Parafialnego w Stanisławowie, w którym znajdą się pomieszczenia dla Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego

1992

Białoruś

Rozpoczęto przygotowania do budowy Domów Polskich w Grodnie, Szczuczynie, Lidzie i Baranowiczach (zobacz)
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK