Wspólnota Polska
Stowarzyszenie
wspolnotapolska.org.pl

Biuro Zarządu Krajowego

Biuro Zarządu Krajowego

mieści się w warszawskim Domu Polonii

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

 

Sekretariat

tel. +48 22 556-90-02

fax: +48 22 556-90-43

e-mail: swp@swp.org.pl

www.wspolnotapolska.org.pl

 

 

Dariusz Bonisławski

Prezes 

e-mail: d.bonislawski@swp.org.pl

 

Krzysztof Łachmański

Wiceprezes Zarządu Krajowego

e-mail: k.lachmanski@swp.org.pl

 

Tomasz Różniak

Skarbnik Zarządu Krajowego

e-mail: t.rozniak@swp.org.pl

 

Marek Różycki

Sekretarz Generalny

e-mail: m.rozycki@swp.org.pl

 

p.o. Dyrektor Biura Zarządu Krajowego

Iwona Borowska-Popławska

tel.: +48 22 556-90-02

tel./fax: +48 22 556-90-43

e-mail: i.poplawska@swp.org.pl

 

Dyrektor Administracyjny

Marzena Kuran

tel.: +48 22 556-90-22

fax: +48 22 556-90-43

e-mail: m.kuran@swp.org.pl

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy

jako Organizacja Pożytku Publicznego - KRS: 0000034914

NIP: 526-030-03-68

REGON: 000779213

Konto: 93 1060 0076 0000 3210 0015 3324

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK