Wspólnota Polska
Stowarzyszenie
wspolnotapolska.org.pl

Władze

Kadencja 2016 - 2020

Prezes

Dariusz Piotr Bonisławski od  04.03.2017  r.

(Hanka Gałązka –  p. o. Prezesa od 01.02.2017 r.  do  04.03.2017 r. )

(Longin Komołowski – Prezes od 06.02.2016 do 30.12.2016 r.)

 

Zarząd Krajowy

 • Dariusz P. Bonisławski - Prezes
 • Krzysztof Łachmański - Wiceprezes Zarządu Krajowego
 • Tomasz Różniak - Skarbnik Zarządu Krajowego

 

 • (Hanna Gałązka - p.o. Prezesa od 06.02.2017 r. do 04.03.2017 r. )  
 • (Longin Komołowski - Prezes od 06.02.2016 r.  do 30.12.2016 r.) 
 • (Dariusz Bonisławski - Wiceprezes Zarządu Krajowego od 06.02.2016 r. do 04.03.2017 r.)

 

Rada Krajowa

 • ARCISZEWSKI  CEZARY
 • BALA  ADAM
 • BŁASZCZYK  HENRYK
 • BOGUCKA  AGNIESZKA
 • DĘBOWSKI  WOJCIECH
 • DZWONKOWSKI  ROMAN
 • FALFUS  JACEK
 • FRĄCZEK  MARIUSZ
 • GAJDA  STEFAN
 • GAŁĄZKA  HANKA - Wiceprzewodnicząca
 • GŁOWIŃSKI  TOMASZ
 • HLEBOWICZ  ADAM
 • JARASZEK  JAN
 • KONOPCZYŃSKI  MAREK
 • KOSICKA  ANNA
 • KOWALCZYK  HENRYK - Przewodniczący od 04.03.2017 r.
 • KOŹLAKIEWICZ  MIROSŁAW
 • KRAJEWSKI  JAROSŁAW
 • MODZELEWSKI  ANDRZEJ
 • MROZOWSKI  PIOTR
 • MYSZKOWSKI  JERZY
 • NABRDALIK  HALINA
 • OSTROUCH  JERZY
 • PRZYBYTEK  DARIUSZ
 • RYBCZYŃSKI  WITOLD
 • RYBICKI  CZESŁAW
 • RYTEL  KONRAD
 • SIENKIEWICZ  JAN
 • SOCHA  ALEKSANDER
 • STRUTYŃSKI  WŁADYSŁAW
 • ŚLUSAREK  ALEKSANDRA
 • WIATR  KAZIMIERZ
 • WYSZYŃSKI  ROBERT

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • CEKIERA ADAM
 • JAWOROWSKI SEBASTIAN
 • KWAS DARIUSZ
 • ŁUGIEWICZ WIESŁAW
 • OJOWSKI PIOTR

 

Krajowy Sąd Koleżeński

 • GAJEWSKI  JAN
 • KOREŚ  DANIEL
 • MAJCHERSKI  CEZARY
 • PIEGUTKOWSKI  ANDRZEJ STEFAN
 • WARDAWY  KRZYSZTOF

 

Władze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" kadencja 2012-2016

 

Prezes

 • Longin Komołowski

 

Zarząd Krajowy

 • Longin Komołowski - Prezes
 • Dariusz Bonisławski - Wiceprezes
 • Krzysztof Łachmański - Sekretarz
 • Tomasz Różniak - Skarbnik 
 • Marek Różycki - Członek Zarządu 

 

Rada Krajowa

 • Longin Komołowski - Przewodniczący
 • Hanna Gałązka - Wiceprzewodnicząca
 • Ks. bp. Paweł Anweiler
 • Cezary Arciszewski
 • Ks. prałat Henryk Błaszczyk
 • Mirosław Brzozowski
 • Wojciech Dębowski
 • Ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • Prof. Mariusz Frączek
 • Stefan Gajda
 • Hanka Gałązka
 • Dr Tomasz Głowiński
 • Adam Hlebowicz
 • Jan Jaraszek
 • Anna Kietlińska (rezygnacja 30.10.2013)
 • Prof. Marek Konopczyński
 • Jan Korsak
 • Dr Anna Kosicka
 • Henryk Kowalczyk
 • Mirosław Koźlakiewicz
 • Jarosław Krajewski
 • Prof. Tadeusz Markowski
 • Andrzej Modzelewski
 • Piotr Mrozowski
 • Jerzy Jacek Myszkowski
 • Jerzy Ostrouch
 • Jerzy Petrus
 • Czesław Rybicki
 • Aleksander Socha
 • Aleksandra Ślusarek
 • Prof. Kazimierz Wiatr
 • Agnieszka Bogucka
 • Izabela Wyszowska
 • Dr Robert Wyszyński
 • Dariusz Przybytek
 • Władysław Strutyński

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Adam Cekiera
 • Wiesław Gługiewicz
 • Dariusz Kwas
 • Piotr Ojowski
 • Sławomir Zgrzywa

 

Krajowy Sąd Koleżeński

 • Jan Gajewski
 • Jerzy Grzywacz
 • Stanisław Koźmiński
 • Andrzej Piegutkowski
 • Wojciech Zaguła

 

 • Prof. Andrzej Stelmachowski - Prezes Stowarzyszenia w latach 1990-2008

 

 • Maciej Płażyński - Prezes Stowarzyszenia w latach 2008-2010

 

Lista 87 założycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
 • pos. Jarosław Barańczak
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • pos. Andrzej Bondarewski
 • Wojciech Borzobohaty
 • Józef Borzyszkowski
 • red. Olgierd Budrewicz
 • sen. Gabriela Cwojdzińska
 • min. Izabela Cywińska
 • red. Mieczysław Czuma
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
 • prof. Marian Drozdowski
 • Czesław Drust
 • ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • pos. Andrzej Gabryszewski
 • sen. Ryszard Ganowicz
 • prof. Bronisław Geremek
 • Józef Gierowski
 • prof. Aleksander Gieysztor
 • pos. Mieczysław Gil
 • Bogumił Grot
 • pos. Aleksander Hall
 • pos. Ryszard Iwan
 • Stanisław Michał Jankowski
 • Krzysztof Kalczyński
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • ks. Ryszard Karpiński
 • prof. Krystyna Kersten
 • Józef Klasa
 • red. Jerzy Klechta
 • Mieczysław Klimaszewski
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • pos. Bronisław Komorowski
 • prof. Mikołaj Kozakiewicz
 • ks. Zbigniew Kraszewski
 • o. prof. Mieczysław A. Krąpiec
 • sen. Maciej Krzanowski
 • prof. Władysław Kucharski
 • prof. Marcin Kula
 • Zbigniew Lech
 • prof. Jacek Leoński
 • Mikołaj Lipowski
 • prof. Witold Lutosławski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • prof. Piotr Łossowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • ks. Tadeusz Majewski
 • prof. Władysław Markiewicz
 • ks. Józef Mikołajewski
 • red. Andrzej Miłosz
 • prof. Władysław Miodunka
 • sen. Jan Musiał
 • pos. Ireneusz Niewiarowski
 • pos. Piotr Nowina-Konopka
 • pos. Janusz Onyszkiewicz
 • ks. Stanisław Opiela
 • ks. Henryk Ostach
 • red. Władysław Oszelda
 • Wojciech Owsianowski
 • ks. Zdzisław Pawlik
 • Jan Plater-Gajewski
 • Zygmunt Radłowski
 • dr Tomasz Radzik
 • red. Bohdan Rączkowski
 • sen. Ryszard Reiff
 • Witold Rybczyński
 • płk Stanisław Skalski
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • Witold Stankiewicz
 • Stefan Starczewski
 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • red. Jerzy Surdykowski
 • ks. Edward Szymanek
 • sen. Józef Ślisz
 • ks. bp Zdzisław Tranda
 • red. Jerzy Turowicz
 • Wiesław Walendziak
 • ks. Jan Walter
 • pos. Jerzy Wuttke
 • prof. Andrzej Zahorski
 • Jan Zalewski
 • Krzysztof Zanussi
 • Stanisław Zarzecki
 • pos. Jerzy Żurawiecki

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wybrany na zebraniu założycielskim w dniu 7 lutego 1990 roku

 

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • pos. Jarosław Barańczak
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • prof. Bronisław Geremek
 • prof. Aleksander Gieysztor
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Aleksander Hall
 • Stanisław Michał Jankowski
 • Józef Klasa
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • sen. Maciej Krzanowski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • ks. Józef Mikołajewski
 • pos. Janusz Onyszkiewicz
 • ks. Henryk Ostach
 • Jan Plater-Gajewski
 • sen. Ryszard Reiff
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • sen. Józef Ślisz
 • red. Jerzy Turowicz
 • ks. Jan Walter

 

 

Rada Krajowa wybrana 2 kwietnia 1990 roku przez I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • pos. Andrzej Bondarewski
 • Wojciech Borzobohaty
 • Andrzej Chodkiewicz
 • prof. Wiesław Chrzanowski
 • red. Mieczysław Czuma
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
 • ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Aleksander Hall
 • Jerzy Janicki
 • Stanisław M. Jankowski
 • prof. Sławomir Kalembka
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • ks. bp Ryszard Karpiński
 • prof. Aleksander Koj
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • pos. Bronisław Komorowski
 • ks. bp Zbigniew Kraszewski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • ks. bp Tadeusz Majewski
 • Jan Malanowski
 • ks. Józef Mikołajewski
 • ks. Henryk Ostach
 • Jan Plater-Gajewski
 • sen. Ryszard Reiff
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • Andrzej Szczepkowski
 • ks. Edward Szymanek
 • red. Jerzy Turowicz

 

Prezydium Rady Krajowej wybrane 19 kwietnia 1990 roku

 

 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • prof. Paweł Łączkowski
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • Andrzej Chodkiewicz
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Bronisław Komorowski
 • sen. Ryszard Reiff
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK